POLÍTICA DE PRIVADESA

1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El responsable d’aquest lloc web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb laxarxaaethnic.org i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà La Xarxa d’Aethnic de les dades personals dels Usuaris.

1.1. La Xarxa d’Aethnic es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’Usuari, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes. La finalitat d’aquest fitxer serà únicament la de prestar els nostres serveis i comunicar-nos amb l’Usuari.

1.2. Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de La Xarxa d’Aethnic seran utilitzades per poder contactar, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial establerta entre les parts. Les dades personals que ens hagi proporcionat l’Usuari s’hauran de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

1.3. Aquestes dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

1.4. L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@aethnic.org.

1.5. La part responsable del tractament de les dades és:
Identitat del Responsable: Jesús Martín Vidal.
Nom comercial: Aethnic.
NIF/CIF: G-64275076.
Direcció: Carrer Emilia Coranty, 5, 08018 Barcelona.
Correu electrònic: jesus@aethnic.org.

1.6. La Xarxa d’Aethnic aplica i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels Usuaris davant de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que laxarxaaethnic.org fa el màxim esforç per a protegir les dades dels Usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que facilitin els Usuaris s’enviarà a compte i risc seu. Una vegada rebudes les seves dades, La Xarxa d’Aethnic utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt
× Com et puc ajudar?